Đăng Ký Sàn Binance / Phân Tích Kỹ Thuật / Các kiểu nến tăng giá và giảm giá trong trade coin – Bullish, Bearish, Reversal Patterns

Các kiểu nến tăng giá và giảm giá trong trade coin – Bullish, Bearish, Reversal Patterns

Tổng hợp các mẫu nến tăng giá và giảm giá trong trade coin hay còn gọi là Bullish, Bearish, Reversal Patterns. Bullish Patterns có ý nghĩa là mẫu nến lạc quan, đồng coin sẽ tăng giá (going up). Bearish Patterns là mẫu nến đang có dấu hiệu giảm giá (going down). Ngoài ra còn có kiểu nến Reversal Patterns, đây là một kiểu nến đảo ngược giá. Bạn cũng cần lưu ý đến tin tức xấu và tốt của thị trường tiền ảo này vì thị trường này rất biến động giá khi có một tin tức nào đó được đưa ra. Chúc các bạn thành công trong trade coin.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BINANCE

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ REMITANO

HƯỚNG DẪN MUA BÁN TRÊN BINANCE

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRADE COIN